Chính sách hoàn trả và hoàn tiền

Chính sách hoàn trả và hoàn tiền

Cập nhật lần cuối: Ngày 07 tháng 4 năm 2021

Cảm ơn bạn đã mua sắm tại Cửa hàng Nguyễn Mai.

Nếu, vì bất kỳ lý do gì, Bạn không hoàn toàn hài lòng với giao dịch mua Chúng tôi mời Bạn xem xét chính sách hoàn tiền và trả lại hàng của chúng tôi. Chính sách Hoàn trả và Hoàn tiền này đã được tạo ra với sự trợ giúp của Trình tạo Chính sách Hoàn trả và Hoàn tiền.

Các điều khoản sau đây được áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào mà Bạn đã mua với Chúng tôi.

Giải thích và định nghĩa

Giải thích

Các từ trong đó chữ cái ban đầu được viết hoa có ý nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Đối với mục đích của Chính sách Hoàn trả và Hoàn tiền này:

 • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến Cửa hàng Nguyễn Mai.

 • Hàng hóa đề cập đến các mặt hàng được cung cấp để bán trên Dịch vụ.

 • Đơn đặt hàng có nghĩa là yêu cầu của Bạn để mua Hàng hóa từ Chúng tôi.

 • Dịch vụ đề cập đến Trang web.

 • Website đề cập đến Cửa hàng Nguyễn Mai, có thể truy cập từ http://nguyenmaistore.com/

 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

Quyền hủy đơn đặt hàng của bạn

Bạn có quyền hủy Đơn đặt hàng của mình trong vòng 14 ngày mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào để làm như vậy.

Hạn chót để hủy Đơn hàng là 14 ngày kể từ ngày Bạn nhận được Hàng hóa hoặc bên thứ ba mà bạn đã chỉ định, không phải là người vận chuyển, sở hữu sản phẩm được giao.

Để thực hiện quyền hủy bỏ của Bạn, Bạn phải thông báo cho Chúng tôi về quyết định của bạn bằng một tuyên bố rõ ràng. Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về quyết định của bạn bằng cách:

 • Qua email: contact@nguyenmaistore.com

 • Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi: http://nguyenmaistore.com/

 • Theo số điện thoại: (+84)815-852-752

 • By mail: 143a Nguyễn Công Trứ, Khóm 1, Phường 8, TP Cà Mau

Chúng tôi sẽ hoàn trả cho Bạn không muộn hơn 14 ngày kể từ ngày Chúng tôi nhận được Hàng hóa được trả lại. Chúng tôi sẽ sử dụng các phương thức thanh toán tương tự như Bạn đã sử dụng cho Đơn hàng và Bạn sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào cho khoản bồi hoàn đó.

Điều kiện trả hàng

Để Hàng hóa đủ điều kiện nhận trả lại, vui lòng đảm bảo rằng:

 • Hàng hóa đã được mua trong 14 ngày qua
 • Hàng hóa có trong bao bì gốc

Hàng hóa sau đây không thể được trả lại:

 • Việc cung cấp Hàng hóa được thực hiện theo thông số kỹ thuật của Bạn hoặc được cá nhân hóa rõ ràng.
 • Việc cung cấp hàng hóa theo bản chất của chúng không phù hợp để được trả lại, xấu đi nhanh chóng hoặc nơi hết hạn.
 • Việc cung cấp Hàng hóa không phù hợp để trả lại vì lý do bảo vệ sức khỏe hoặc vệ sinh và không được bảo vệ sau khi giao hàng.
 • Việc cung cấp Hàng hóa, sau khi giao hàng, theo bản chất của chúng, trộn lẫn không thể tách rời với các mặt hàng khác.

Chúng tôi có quyền từ chối trả lại bất kỳ hàng hóa nào không đáp ứng các điều kiện trả lại ở trên theo quyết định riêng của chúng tôi.

Chỉ hàng hóa có giá thông thường mới có thể được hoàn trả. Thật không may, Hàng hóa đang bán không thể được hoàn trả. Loại trừ này có thể không áp dụng cho Bạn nếu nó không được luật pháp hiện hành cho phép.

Trả lại hàng hóa

Bạn chịu trách nhiệm về chi phí và rủi ro trả lại hàng hóa cho chúng tôi. Bạn nên gửi Hàng hóa theo địa chỉ sau:

Name:
Nguyễn Mai

Điện
thoại: (+84)978-696-752/(+84)815-852-752

Adress:
143a Nguyễn Công Trứ, Khóm 1, Phường 8, TP Cà Mau

Email:
contact@nguyenmaistore.com

Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm đối với Hàng hóa bị hư hỏng hoặc bị mất trong lô hàng đổi lại. Do đó, Chúng tôi khuyên bạn nên một dịch vụ thư được bảo hiểm và có thể theo dõi. Chúng tôi không thể hoàn lại tiền mà không nhận được hàng hóa thực tế hoặc bằng chứng nhận hàng đã nhận lại.

Quà tặng

Nếu Hàng hóa được đánh dấu là quà tặng khi mua và sau đó được vận chuyển trực tiếp đến bạn, Bạn sẽ nhận được tín dụng quà tặng cho giá trị đơn hàng trả lại của mình. Sau khi nhận được sản phẩm trả lại, phiếu quà tặng sẽ được gửi đến Bạn.

Nếu Hàng hóa không được đánh dấu là quà tặng khi mua hoặc người tặng quà có Đơn hàng được vận chuyển đến chính họ để tặng cho Bạn sau, Chúng tôi sẽ gửi tiền hoàn lại cho người tặng quà.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 • Qua email: contact@nguyenmaistore.com

 • Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi: http://nguyenmaistore.com/

 • Theo số điện thoại: (+84)815-852-752

 • By mail: 143a Nguyễn Công Trứ, Khóm 1, Phường 8, TP Cà Mau